Gedragstherapie

Een gedragsprobleem is elk gedrag dat de eigenaar als probleem ervaart. Veelvoorkomende gedragsproblemen kunnen voor elke individuele hond anders zijn. Daarom is het belangrijk om het probleem goed uit te pluizen.
Ook een hond is een individu, met een individu als baas en in een specifieke omgeving. Dit betekent dat voor elke combinatie van baas en hond een therapie anders kan zijn. Goede gedragstherapie is maatwerk en houdt rekening met de individuele karakters en omstandigheden van de baas en de hond.
 
Werkwijze
Tijdens een consult begin ik met het afnemen van een anamnese, aan de hand van een vooraf ingevuld intakeformulier dat we samen bespreken. Ik observeer de hond en voer eventueel gedragstesten uit. Na het vaststellen van het probleem en de diagnose, bespreken we een therapieplan. Dit bevat gerichte oefeningen waarmee u en uw hond zelf aan de slag gaan.
 
Waar mogelijk maken we direct al een start met de oefeningen. Na afloop van het consult ontvangt u binnen een week een verslag van het consult via de mail of post. Hierin staan onder andere mijn bevindingen tijdens het consult en de voorgestelde therapie.
 
Locatie
De gedragsconsulten zijn in de praktijkruimte van het Dierenasiel in Zwolle. In sommige gevallen is het wenselijk dat ik uw hond in zijn eigen omgeving observeer, dus bij u thuis. Dit overleg ik altijd vooraf met u.
 
Pakketten
Afhankelijk van het probleemgedrag en de ernst daarvan kunt u kiezen uit drie pakketten:
 
Basis
Een gedragsconsult van 1 uur, inclusief een verslaglegging van de diagnose en de adviezen. Indien van toepassing geef ik ook een terugkoppeling naar uw dierenarts. Er is bij dit pakket geen nazorg.
Kosten: € 115,00 ( incl. BTW)
 
Extra
Een gedragsconsult van 1,5 uur, inclusief verslaglegging. Een nazorgperiode van 2 maanden (per mail en telefoon) is hierbij inbegrepen.
Kosten: € 140,00 ( incl. BTW)
 
Totaal
Een gedragsconsult van 1,5 uur, inclusief verslaglegging. Een nazorgperiode van 2 maanden (per mail en telefoon). Ook is er een vervolgafspraak van 30 minuten, waarbij we de geadviseerde oefeningen kunnen bespreken, of uw behoeften om verder aan het gedrag van uw hond te werken.
Dit pakket is tevens aan te bevelen, wanneer er sprake is van meerdere ( verschillende) probleemgedragingen.
Kosten: € 160,00 ( incl. BTW)
 
 
Als het nodig is om op huisbezoek te komen voor een consult, breng ik reiskosten in rekening ( á
€ 0,20 per km.)